Bij nader inzien… de afwijkingsmogelijkheid uit de WWZ

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever bij iedere beëindiging van de arbeidsovereenkomst de Transitievergoeding verschuldigd. De wetgever heeft het voor sociale partners mogelijk gemaakt om in afwijking van de Transitievergoeding een afwijkende regeling overeen te komen, mits deze afwijkende voorziening “gelijkwaardig” is aan de Transitievergoeding. Deze bepaling heeft heel vragen opgeworpen. Het is maar de vraag of sociale partners echt geholpen zijn met deze afwijkingsmogelijkheid. In bijgaand artikel bespreekt Monique Bonsen in samenwerking met Nanouk Cancian de complicaties. Minister Asscher heeft inmiddels besloten de bepaling aan te passen. Bij nader inzien kwam ook hij tot de conclusie dat het niet gemakkelijk is om vast te stellen wat onder “gelijkwaardig”  moet worden verstaan. Het is nog maar de vraag of de oplossing die de Minister aandraagt, daadwerkelijk alle problemen oplost. Lees verder…


«DOWNLOAD PDF MEER WETEN? »