FrankfortSluis Advocaten signaleert: leg afspraken bij einde dienstverband expliciet vast

Een recente uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden heeft wederom het belang van het goed laten vastleggen van de gemaakte afspraken, benadrukt. In deze zaak waren door de gemachtigden van werkgever en werknemer per email de voorwaarden waaronder het dienstverband van de werknemer zou eindigen, vastgelegd. Afgesproken werd dat de werknemer zou worden ontheven van “het concurrentiebeding, zoals opgenomen in artikel 12 van de arbeidsovereenkomst”. Onder deze afspraak vielen volgens de kantonrechter niet het relatie- en het ronselbeding die  ook in artikel 12 van de arbeidsovereenkomst stonden. Het was de werknemer dan ook niet toegestaan om zakelijke contacten of werknemers van de werkgever te benaderen.

Onze tip: leg als werknemer expliciet vast uit welke afspraken je ontheven wilt worden. Als in één artikel van de arbeidsovereenkomst meerdere postcontractuele bedingen staan, zet dan bij de beëindiging van het dienstverband duidelijk op papier dat alle bedingen zullen komen te vervallen. En werkgevers, let op dat u duidelijk benoemt welke beperkingen na afloop van de arbeidsovereenkomst in stand moeten blijven.

Hulp nodig bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst? De advocaten van FrankfortSluis Advocaten helpen u graag!


«MEER WETEN? »