FrankfortSluis Advocaten signaleert: meer ruimte voor mediation in Regeerakkoord 2017

Het nieuwe kabinet wil onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation uit te breiden.

In het Regeerakkoord 2017 is gesignaleerd dat juridische procedures complex zijn en dat die niet altijd voldoen voor het oplossen van alledaagse problemen van burgers. Volgens het Regeerakkoord komt er wetgeving die experimenten mogelijk maakt met eenvoudige procedures die “partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven”.

Juist dat zijn elementen die gewone rechtbankprocedures en arbitrages ontberen: partijen staan over het algemeen juist verder van elkaar af – zo niet lijnrecht tegenover elkaar – door een procedure en de conflicten worden onnodig op de spits gedreven.

De voordelen van mediation als geschillenbeslechtingsmethode

In het Regeerakkoord is overwogen dat met name in het civiele en bestuursrechtelijke domein, mediation een goed alternatief kan zijn voor de gang naar de rechter. Daar willen wij graag bij benadrukken dat mediation ook een uitstekend alternatief is voor de beslechting van geschillen in of rondom faillissementen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan geschillen over:

  • bestuurdersaansprakelijkheid tussen de boedel (curator q.q.) en bestuurders;
  • aansprakelijkheid van de curator voor diens handelen of nalaten;
  • verificatie van vorderingen;

FrankfortSluis Advocaten juicht de extra aandacht voor mediation van harte toe. Wij zien in de praktijk de voordelen van mediation als geschillenbeslechtingsmethode en zijn van mening dat er nog veel meer ruimte is voor zinvolle inzet hier van. Meer informatie over mediation en het optreden als mediator is te vinden op onze website.

R. Frankfort


«MEER WETEN? »