FrankfortSluis Advocaten signaleert: regeerakkoord wijzigt WWZ

Het regeerakkoord dat deze week is gepresenteerd bevat een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen die voor u als werkgever van belang kunnen zijn:

  • Cumulatie van ontslaggronden wordt mogelijk. Bij toepassing van deze cumulatie is het voor de rechter mogelijk om een extra vergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding extra aan de werknemer toe te kennen.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding gaat 1/3 maandsalaris per jaar in dienst bedragen.
  • De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd.
  • De verplichting tot het betalen van de transitievergoeding wordt verlicht, vooral voor MKB-ers.
  • De periode waarin drie contracten voor bepaalde tijd mogelijk zijn wordt verlengd van twee naar drie jaar.
  • De mogelijkheid voor het aanbieden van een proeftijd wordt verruimd naar drie maanden voor contracten van meer dan twee jaar en naar vijf maanden voor contracten voor onbepaalde tijd.
  • Payrolling blijft mogelijk, maar met meer zekerheid voor werknemers.
  • De verplichting voor loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine werkgevers verkort van 2 naar 1 jaar.
  • Voor zzp-ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit lage tarief zal waarschijnlijk op ca. €15,- tot €18,- per uur worden gesteld.

Wilt u weten wat deze wijzigingen voor u betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten via 023-7009797 of stuur een email naar m.bonsen@frankfortsluis.nl.


«MEER WETEN? »