FrankfortSluis Advocaten signaleert voor u: goed nieuws voor werkgevers met een langdurig zieke werknemer.

Met de komst van de WWZ zijn werkgevers verplicht om aan werknemers die na een dienstverband van minimaal 2 jaar uit dienst gaan, een transitievergoeding te betalen. Dit geldt ook voor zieke werknemers van wie na twee (of meer) jaar ziekte het dienstverband wordt beeindigd. Omdat het moeten uitbetalen van een transitievergoeding in zulke gevallen leidt tot dubbele kosten voor de werkgever, namelijk de kosten voor loondoorbetaling en de kosten van de transitievergoeding, is er een wetsvoorstel ingediend om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers.

De beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is pas 1 januari 2019, maar de regeling zal op dat moment met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 gelden.

Onze tip aan u: hou goed bij wat u als transitievergoeding betaald (hebt) aan zieke werknemers die na twee (of meer) jaar ziekte uit dienst zijn gegaan. Zo kunt u uw vordering te zijner tijd na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel direct  indienen bij UWV. U kunt de beëindiging van het dienstverband met uw zieke werknemer die 2 jaar of langer ziek is, nog even uitstellen tot totdat het wetsvoorstel is aangenomen en de wet in werking is getreden.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


«MEER WETEN? »