FrankfortSluis Advocaten signaleert: werkgever mag enkel na voorafgaand bericht de privécommunicatie van een werknemer monitoren

Dit is besloten door de 17 rechters die de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vormen. De eiser in deze zaak was in 2007 door zijn werkgever ontslagen wegens privégebruik van Yahoo Messenger, een programma dat hij op verzoek van zijn werkgever had geïnstalleerd om met klanten te kunnen communiceren. De Grote Kamer heeft nu bepaald dat dit ontslag in strijd was met artikel 8 van het EVRM, dat het recht op respect voor een privé- en familieleven regelt. De werkgever had, voorafgaand aan het lezen van de door de werknemer met Yahoo Messenger ontvangen en verzonden berichten, de werknemer moeten informeren over de aard en omvang van de controle die zou plaatsvinden.


«MEER WETEN? »