Hanjin-crisis: hoe schade te vermijden of te beperken?

Begin september is surseance van betaling verleend aan de Zuid-Koreaanse rederij Hanjin Shipping. Het betreft hier één van de grootste containerrederijen ter wereld. De financiële problemen waarin de rederij is komen te verkeren zorgen voor veel onrust en verstoren op mondiaal niveau de vervoerslogistiek. Wereldwijd zouden zich op schepen van de rederij 540.000 containers bevinden; de waarde van de lading wordt geschat op $ 14 miljard*.
Veel schepen blijven noodgedwongen op zee in internationale wateren, uit vrees voor beslag op het schip en/of de lading door crediteuren die hun rekening niet betaald krijgen of wanbetaling vrezen.

Voor afnemers van goederen die zich in de containers bevinden dreigt grote schade- in een radio-uitzending werd al gesproken van een Lehman Brothers effect- nu die goederen niet (op tijd) uitgeleverd kunnen worden. Die schade wordt deels veroorzaakt door het feit dat zij mogelijk al betaald hebben aan de leverancier van de goederen, maar deze dus niet geleverd krijgen. Ook dreigt schade doordat de afnemers zelf niet aan hun verplichtingen jegens hun klanten kunnen voldoen.
Een beroep op overmacht om onder claims uit te komen zal weinig kans van slagen hebben; vermoedelijk zal de rechter oordelen dat de omstandigheid dat een logistieke partner in betalingsproblemen komt te verkeren, behoort tot een normaal bedrijfsrisico.
Dus moet er gezocht worden naar andere mogelijkheden schade te voorkomen of te beperken. Allereerst kan gekeken worden of de eigen algemene in- of verkoopvoorwaarden soelaas bieden. Vaak bevatten deze een clausule waarin aansprakelijkheid voor schade wordt uitgesloten of beperkt.
Daarnaast kan het de moeite waard zijn te (laten) onderzoeken of een beslag op schip en/of lading niet alsnog mogelijk is, zodra het schip zich in de territoriale wateren begeeft.
Dreigt er voor uw onderneming schade ten gevolge van de Hanjin-crisis? Wij kunnen u adviseren en helpen die te voorkomen, ongedaan te maken of in ieder geval te beperken.

Dick Sluis

*Bron Financieel Dagblad

 


«MEER WETEN? »