Dirk Giltay Veth
Advocaat bestuursrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht

Dirk Giltay Veth (1966) adviseert en procedeert met name op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, vastgoed- en bestuursrecht. Dirk staat, zeker in de regio Haarlemmermeer/Haarlem en omstreken, bekend als de aangewezen advocaat voor geschillen met de lokale overheid. Dirk onderscheidt zich vooral op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. Er wordt door hem in al zijn zaken gericht gezocht naar een efficiënte oplossing, waarbij de inzet is om lange procedures te voorkomen. Ook voor ondernemingsrecht bent u aan het juiste adres. Dirk geeft deskundig advies over alle juridische aspecten van het ondernemen.

U kunt bij hem terecht bij geschillen tussen ondernemers onderling, daarnaast behandelt hij geschillen van ondernemers versus de overheid. Door het jarenlang voeren van een brede civiele en bestuursrechtelijke praktijk kan Dirk snel schakelen tussen de verschillende rechtsgebieden.
Dirk is als advocaat werkzaam sinds 1995. Hij denkt mee met zijn cliënten, maar analyseert ook haarscherp de sterke en zwakke punten bij de wederpartijen. Alles met maar één doel: een oplossing binnen een reële termijn, want onnodig een rechtszaak rekken past niet in zijn filosofie.
Dirk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en van de Nederlandse Vereniging voor Sport en Recht.
Dirk is tevens lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten.

Rechtsgebieden

Dirk Giltay Veth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk;
– Burgerlijk procesrecht.

Deze registratie verplicht Dirk elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Specialismes:

– Procesrecht, civil & corporate litigation
Ondernemingsrecht
– Ruimtelijk bestuursrecht