Ramon Frankfort
Advocaat en mediator ondernemingsrecht en faillissementsrecht

“Door mijn ervaring en kennis als advocaat, curator en mediator te combineren, kan ik van belangrijke toegevoegde waarde zijn bij het adviseren over en oplossen van zakelijke en financiële conflicten.”

Ramon Frankfort (1969) adviseert en procedeert over ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij begeleidt ondernemingen bij private equity & venture capital transacties, overnames en herstructurering. Hij heeft cliënten uit alle geledingen van het bedrijfsleven, met een accent op industrie, handel en nieuwe media. Ramon wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen.

Ramon is advocaat sinds 1996, behoudens een korte uitstap naar het bedrijfsleven. Hij heeft gestudeerd in Utrecht en daarna onder meer de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude) en de Grotius specialisatie- opleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht gevolgd. Hij is lid van de Vereniging INSOLAD), de Vereniging Corporate Litigation, de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend Internationaal Insolventierecht (NVRII) en Insol International.

Ramon is daarnaast mediator, waarbij hij zich vooral richt op zakelijke conflicten. Hij is ingeschreven in het MfN-register.  Ramon heeft de Beroepsopleiding tot Legal Mediator aan het ADR Instituut in Amsterdam gevolgd.  Voorbeelden zijn geschillen tussen:
• aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders;
• vennoten in een maatschap of vennootschap onder firma;
• organen binnen vereniging of stichting;
• tussen handelspartners.

Tenslotte is Ramon lid en plaatsvervangend voorzitter van de Controleraad van het Watersportverbond en lid van de Beroepsraad van het Watersportverbond.

Rechtsgebieden

Ramon Frankfort heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht;
Ondernemingsrecht.
Deze registratie verplicht Ramon elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Specialismes: