Signalering: OR praat mee over de beloning van de directeur

De ondernemingsraad (OR) van ondernemingen met meer dan 100 werknemers praat mee over de beloning van bestuurders.

Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer een wetswijzing van de Wet op de Ondernemingsraden aangenomen. Krachtens deze wijziging wordt wettelijk verankerd dat er een jaarlijks gesprek zal zijn tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningen en de beloningsverhoudingen. De beloning van het bestuur is daarbij inbegrepen.

Feitelijk gaat het om een verduidelijking van op andere plekken in de wet neergelegde verplichtingen. Geen wezenlijke toevoeging derhalve maar de regering hecht er aan de norm steviger tot uitdrukking te brengen. De volledige wettekst en de memorie van toelichting staan op overheid.nl en de website van de Eerste Kamer.

Het moment van inwerkingtreding van de wetswijziging zal bij koninklijk besluit worden vastgesteld.


«MEER WETEN? »