Persbericht: Monique Bonsen partner bij FrankfortSluis Advocaten

Per 1 januari 2016 treedt Monique Bonsen (1965) toe tot de maatschap van FrankfortSluis Advocaten in Haarlem. Zij zal binnen het kantoor de arbeidsrechtpraktijk uitbouwen. Monique Bonsen heeft twintig jaar ervaring in de advocatuur, met name bij reorganisaties, ontslagprocedures en op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Naast haar arbeidsrechtelijke praktijk richt zij zich op corporate governance, in het kader waarvan zij enkele toezichthoudende functies bekleedt. Voorts treedt Monique Bonsen op als mediator in arbeids- en familierechtelijke geschillen.

Sinds 2004 was Monique Bonsen als advocaat en registermediator partner bij Omega advocaten & mediators in Nieuw Vennep.

De komst van Monique Bonsen is een belangrijke versterking van het begin 2015 door Ramon Frankfort en Dick Sluis opgerichte kantoor. Ramon Frankfort: “Wij zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Het arbeidsrecht is een belangrijk onderdeel daarvan. Met de komst van een ervaren advocaat als Monique Bonsen kunnen wij ook op dit gebied een deskundige businesspartner zijn.”

De uit de Amsterdamse advocatuur afkomstige Ramon Frankfort (1969) en Dick Sluis (1951) zijn specialisten op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht en fungeren regelmatig als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling.

Hun bijna een jaar geleden aan de Raamsingel 8 in Haarlem begonnen kantoor richt zich met name op het bedrijfsleven. Daarbij gaat het om zaken als overnames, doorstarts, (her)financiering, commerciële overeenkomsten en corporate governance.

Ook Emma de Boer (1984) is als advocate aan het kantoor verbonden. Zij werkte eerder bij ProRail en Certa Legal, is gespecialiseerd in arbeidsrecht en algemeen contractenrecht en columniste van het vaktijdschrift Mr. Roos Hogervorst-Krimp (1985) en Patricia Landwehr Johann (1975) zijn verantwoordelijk voor het secretariaat en bieden als faillissementsmedewerker ondersteuning aan de advocaten bij hun optreden als curator. Met de komst van Monique Bonsen wordt het secretariaat uitgebreid met Tessa van Geest (1984).


«MEER WETEN? »