Hoe zit het ook alweer: mag een werknemer of werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen?

Stel: Arjen is een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever aangegaan voor de duur van één jaar. Arjen zit na enkele maanden niet meer op zijn plek en besluit daarom verder te gaan solliciteren.

Op het moment dat Arjen negen maanden werkzaam is bij zijn huidige werkgever, krijgt hij een aanbod van een andere werkgever. Zijn andere werkgever wil Arjen liever gisteren dan vandaag aan het werk hebben. In alle enthousiasme zegt Arjen dat hij er voor gaat zorgen dat hij de volgende maand met zijn nieuwe baan kan starten.

De vraag is: mag Arjen zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Uitgangspunt van de wet is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt nadat de duur daarvan is verstreken. Dit heeft tot gevolg dat zowel Arjen als zijn huidige werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar kunnen opzeggen.

Tussentijds opzegbeding voor werknemer

Arjen kan zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen maar tussentijds opzeggen, als in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is opgenomen en Arjen de overeengekomen opzegtermijn in acht neemt.

Gesteld dat Arjen een tussentijds opzegbeding in zijn arbeidsovereenkomst heeft staan. Indien Arjen op 1 maart 2018 wil starten bij zijn nieuwe werkgever, dan moet hij (bij een opzegtermijn van één maand), uiterlijk 31 januari 2018 zijn arbeidsovereenkomst opzeggen bij zijn huidige werkgever.

Tussentijds opzegbeding voor werkgever

Ook al is een tussentijds opzegbeding opgenomen, dan betekent dat niet dat de huidige werkgever van Arjen zijn arbeidsovereenkomst zomaar tussentijds kan opzeggen. De werkgever kan immers alleen de arbeidsovereenkomst van Arjen tussentijds opzeggen indien sprake is van een redelijke grond voor ontslag en toestemming heeft verkregen van het UWV ofwel de kantonrechter. De kantonrechter kan zelfs bepalen dat de huidige werkgever een vergoeding moet betalen aan Arjen.

Risico’s wanneer tussentijds opzeggen niet mogelijk is

Schadeplichtig

Wat te doen als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen tussen Arjen en zijn huidige werkgever? Arjen kan gaan onderhandelen met zijn werkgever over een eerdere beëindiging. Als de huidige werkgever van Arjen hiermee akkoord is, doet Arjen er verstandig aan om dit schriftelijk te bevestigen.
Mocht de huidige werkgever van Arjen niet akkoord zijn met de tussentijdse opzegging en Arjen zegt alsnog zijn arbeidsovereenkomst op, dan kan Arjen schadeplichtig jegens zijn werkgever en zelfs een vergoeding verschuldigd zijn aan zijn huidige werkgever.
Tot slot kan Arjen een verzoekschriftprocedure starten, waarbij hij de kantonrechter tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst verzoekt.

Mocht de werkgever van Arjen tussentijds opzeggen terwijl dat niet is overeengekomen, dan is zijn huidige werkgever schadeplichtig als hij toch opzegt. In dat geval kan de werkgever een vergoeding verschuldigd zijn. Ook kan Arjen de kantonrechter verzoeken deze opzegging te vernietigen.

WW

Tussentijdse beëindiging kan gevolgen hebben voor het aanspraak maken op een WW-uitkering. Als Arjen instemt met een tussentijdse beëindiging of een beëindigingsovereenkomst tekent, terwijl de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, dan heeft Arjen geen recht op een WW-uitkering tot de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst. Wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden door de kantonrechter, dan maakt Arjen wel aanspraak op een WW-uitkering.

Als er wel een tussentijds opzegbeding is overeengekomen, dan heeft Arjen eerder recht op WW, maar pas nadat de voor de werkgever geldende opzegtermijn is verstreken.

Een handig schema:

Schema tussentijds opzeggen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hulp nodig?

Meer informatie over een tussentijds opzegbeding of opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Neem vrijblijvend contact op met de arbeidsrechtadvocaten van FrankfortSluis Advocaten (023-7009797), zij helpen u graag verder.

Door: Carolien Wartena


«MEER WETEN? »