Iedereen krijgt te maken met de overheid. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een (omgevings-vergunning of als een gemeente stelt dat een bouwwerk toch illegaal is gebouwd. Bij FrankfortSluis Advocaten is mr. Dirk Giltay Veth gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan problemen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning om te mogen bouwen. Hij bespreekt, in geval van strijdigheid met het bestemmingsplan, bij voorkeur eerst de zaak met de gemeente. Als dat geen resultaat oplevert, kan altijd nog een weg naar de bezwaarcommissie, de rechtbank en mogelijk de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgen.

Enkele voorbeelden van recente, door ons kantoor behandelde, kwesties op het gebied van bestuursrecht:

  • Aanvraag bedrijfswoning op Hoofddorp-Noord, strijdigheid met bestemmingsplan;
  • Legalisatie van een bedrijfswoning op Spoorzicht te Nieuw-Vennep;
  • Verzet via de rechtbank tegen een opgelegde dwangsom betreffende een bedrijfswoning op industrieterrein Waarderpolder te Haarlem;
  • Wijziging vergunning dierenpension te Zuid-Holland;
  • Beroep bij rechtbank inzake hinder van overmatig lichtopstelling van hotel te Haarlemmermeer;
  • Aanvraag afwijking bestemmingsplan ten behoeve van nieuwbouw woning te Haarlemmermeer;

    U kunt zowel voor bestuursrechtelijk advies bij ons terecht als voor het verzorgen van uw procedure: van de bezwaarfase tot, indien nodig, het hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.