WHOA: aanpassing Faillissementswet aangenomen door de Eerste Kamer!

Een belangrijke wijziging van de Faillissementswet is op 6 oktober jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Het betreft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) waarover eerder al een blog is geschreven.

Huidige regelgeving

In de huidige regelgeving wordt het als een gebrek ervaren dat er weinig instrumenten zijn voor een herstructurering van een onderneming om zo een faillissement te voorkomen.

De WHOA

De WHOA stelt bedrijven in staat een herstructurering door te voeren voordat het tot een faillissement komt en zonder dat er een rechter (actief) aan te pas komt (onderhands).

De nieuwe regeling voorziet in de mogelijkheid schuldeisers in aparte klassen in te delen en per klasse afspraken te maken hoe de schulden gesaneerd kunnen worden.

Door middel van een stemming door schuldeisers over het door de onderneming voorgestelde akkoord met schuldeisers kunnen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, tegenstribbelende schuldeisers gedwongen worden mee te doen met het akkoord. Uiteindelijk moet een aangenomen akkoord door de rechter worden bekrachtigd (homologatie).

De regeling heeft een groot draagvlak bij personen en instanties die zich bezighouden met herstructurering. Als de huidige Corona-steunmaatregelen zullen zijn uitgeput of de tweede golf alsnog in volle hevigheid zal toeslaan, zullen waarschijnlijk veel bedrijven in zwaar weer terecht komen. Dit nieuwe instrument zou dan mogelijk voor een deel van die bedrijven een uitkomst kunnen bieden. Er werd reikhalzend uitgekeken naar deze regeling en de verwachtingen zijn hoog gespannen.

Tot slot

Het ziet er naar uit dat de regeling nog voor het einde van 2020 van kracht zal worden.

 

Dick Sluis


MEER WETEN? »