WWZ (5): overgangsrecht

Ketenregeling

Voor contracten die al lopen op 1 juli 2015, blijft het huidige recht van toepassing. Het is dus niet zo dat een contract voor bepaalde tijd per 1 juli 2015 opeens een contract voor onbepaalde tijd wordt.

Als er op of na 1 juli 2015 dus een nieuw contract voor bepaalde tijd wordt afgesloten, dan geldt het nieuwe recht. Contracten die op of na 1 juli 2015 en binnen zes maanden na afloop van een tijdelijk contract worden afgesloten, tellen dus wél mee voor de keten van arbeidsovereenkomsten. Dit geldt ook als het eerdere tijdelijke contract al vóór 1 juli 2015 is afgelopen. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 met een werknemer die al eerder een arbeidsovereenkomst bij u heeft gehad is het dan ook van belang om na te gaan welke eerdere contracten er zijn geweest en met welke tussenpozen.

Overigens kan bij cao zijn bepaald dat de huidige ketenregeling nog enige tijd (eventueel in gewijzigde vorm) van toepassing blijft. In dat geval geldt de huidige ketenregeling, danwel de gewijzigde versie uit de cao, totdat de cao afloopt en uiterlijk tot 1 juli 2016.

Overgangsrecht na ontslag

Indien de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2015 in gang is gezet, maar de arbeidsovereenkomst pas ná 1 juli 2015 eindigt, dan geldt er overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat het oude recht nog van toepassing is op alle ontslagaanvragen die vóór 1 juli 2015 door het UWV zijn ontvangen en op alle verzoekschriften tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2015 door de kantonrechter zijn ontvangen.

Transitievergoeding

Ook voor de transitievergoeding geldt dat er overgangsrecht van toepassing is indien de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2015 in gang is gezet, maar de arbeidsovereenkomst pas ná 1 juli 2015 eindigt. In deze gevallen hoeft er dus op basis van de WWZ geen transitievergoeding te worden betaald.

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voor 1 juli 2015 zijn aangegaan en na 1 juli 2015 eindigen geldt geen overgangsrecht. In deze gevallen is de werkgever dus verplicht om een transitievergoeding te betalen indien de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar heeft geduurd.

Emma de Boer


«MEER WETEN? »